جدیدترین ها: A.I.C.O. Incarnation 05, A.I.C.O. Incarnation 04, A.I.C.O. Incarnation 03, A.I.C.O. Incarnation 02, A.I.C.O. Incarnation 01, Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 1-9,